Voorlezen

Voorlezen aan de kinderen is een vast onderdeel van ons dagprogramma. Meestal lezen we voor uit boeken, die gaan over het thema waar we op dat moment mee bezig zijn, maar ook lezen we voor uit boeken waar de kinderen op dat moment interesse in hebben.

Voorlezen heeft een goede invloed op de taalontwikkeling van kinderen. Vooral door herhaald voorlezen kunnen kinderen hun woordenschat en taalvaardigheid uitbreiden. Daarnaast stimuleert voorlezen de fantasie.