Thema’s

puk

Met Uk & Puk kunnen we bij de kinderen een basis leggen voor de Nederlandse taalvaardigheid, zodat de peuters met een redelijke taalvaardigheid in het Nederlands aan het basisonderwijs beginnen.

Dit wordt gedaan d.m.v. verschillende thema’s. Zo ontdekken ze bijv. in het thema Hatsjoe dat Puk verkouden is en helpen hem bij het snuiten van zijn neus. Ze leggen hierbij niet alleen uit hoe Puk z’n neus moet snuiten, ze leren ook om aardig te zijn voor een ander en om hem te helpen.

Puk is een heel belangrijk figuur in Uk & Puk. Via Puk kun je op een veilige, prettige manier interactie met de kinderen uitlokken.
Puk is het speelkameraadje van de kinderen, hij is een van hen. Hij maakt dezelfde dingen mee en leeft in een voor kinderen herkenbare wereld. Tegen hem durven ze hun fantasiën, ideeën, gedachten en gevoelens te uiten.

(Globaal) Jaaroverzicht

  • week 3 t/m 8 : Brr…was is het koud
  • week 10 t/m 11 : Wat heb jij aan vandaag?
  • week 12 t/m 16 : Pasen/Lente
  • week 18 t/m 22 : Knuffels
  • week 24 t/m 28 : Oef, wat warm!
  • week 30 t/m 35 : Vakantieperiode
  • week 36 t/m 39 : ik en mijn familie
  • week 40 t/m 45 : Reuzen en Kabouters
  • week 46 t/m 49 : Sinterklaas
  • week 50 t/m 52 : Kerst / Oud en Nieuw