Pedagogisch beleid

Onze Visie
Kinderopvang KDV de Pinguïn werkt momenteel met 1 verticale groep.

Dit heeft een aantal voordelen:

 • Er wordt een gezinssituatie nagebootst
 • Er zijn verschillende dagritmes. Er is voldoende rust en aandacht voor de kinderen
 • De kinderen leren van elkaar en houden rekening met elkaar
 • Er is sprake van een uitdagende en veelzijdige omgeving.

Ook is er de mogelijkheid voor flexibele opvang.

Persoonlijke begeleiding
Bij de samenstelling van de groep wordt rekening gehouden met de leeftijd. Ieder kind houdt zoveel mogelijk haar/zijn eigen ritme. Er is een dagindeling, want regelmaat geeft het kind een basis van rust en vertrouwen. Kinderdagverblijf de Pinguïn heeft een ruimte met een gezellige huiskamersfeer. Daarnaast beschikken we over een aantal aparte slaapkamers. Elk kind heeft een eigen mandje voor kleren, knuffels e.d. Er is veel persoonlijke aandacht voor de ouders/verzorgers. Er wordt getracht zoveel mogelijk aan te sluiten op de thuissituatie, door b.v. een eigen knuffel, speen of lapje mee te geven bij het naar bed gaan. Voor de baby’s wordt er een schriftje bijgehouden. Er is altijd een mondelinge overdracht.

Pedagogisch beleid

De rode draad in ons pedagogisch beleid is gebaseerd op onderstaande aandachtspunten:

 • Gehechtheidrelaties
 • Vertrouwen, geborgenheid en veiligheid
 • Zelfstandigheid en zelfredzaamheid
 • Zelfvertrouwen, eigenwaarde en respect
 • Emotionele ontwikkeling
 • Cognitieve ontwikkeling
 • Sociale ontwikkeling
 • Lichamelijke ontwikkeling
 • Zorgen en problemen
 • Verzorgen
 • De volledige tekst van ons pedagogisch beleid ligt ter inzage op ons kinderdagverblijf in Hengelo