Kdv de Pinguin

Inspectierapport

Regelmatig wordt ‘KDV de Pinquin’ door de GGD getoetst of wij voldoen aan de wet kinderopvang.
Voor de nieuwe registratie van ons kinderdagverblijf is een rapport opgemaakt door de GGD.

Hieronder kunt u de rapporten downloaden en in zien.