Huisregels

Deze staan op alfabetische volgorde.

Brengen en halen

Bij het brengen van uw kind, op de afgesproken tijd naar ons kinderdagverblijf, is er gelegenheid voor het door bespreken van eventuele bijzonderheden. Bij het ophalen van uw kind zal de pedagogisch medewerker (hierna pm-er) een kort verslag geven over het verloop van het verblijf. Als uw kind niet door uzelf wordt opgehaald, wordt u verzocht dit van tevoren aan de leiding door te geven en tevens door wie uw kind wél wordt opgehaald.

Bedlinnen

Hygiëne staat bij ons hoog in het vaandel, daarom hanteren wij een speciaal slaapsysteem in onze slaapkamertjes. Ieder kind gebruikt zijn of haar eigen bedlinnen, welke opgeborgen worden in speciale vakjes. Daarom vragen wij u om bij aanvang van het verblijf van uw kind een fleece -dekentje, een onderlakentje en een eigen slaapzak (indien nodig) mee te geven. Graag voorzien van naam met watervaste stift. Deze linnen blijven uw eigendom en verhuizen met uw kind mee van groep naar groep en worden door ons gewassen. Neemt u gerust een kijkje in onze slaapkamers en vraagt u aan de pm-er hoe het systeem in de praktijk werkt.

Betaling

U betaalt een maand vooruit. Indien u niet voldoet aan de betalingsplicht wordt de opvang stop gezet. Bij ziekte, afwezigheid en vakantie dient er gewoon te worden doorbetaald.

Codesysteem

Het kinderdagverblijf is toegankelijk via een code systeem. Ouders ontvangen een toegangscode waarmee de deur geopend kan worden. Deze code wordt 1x per jaar vervangen en wordt alleen aan ouders verstrekt. Voor degene die niet in het bezit zijn van de toegangscode, is er een bel. De deur zal dan geopend worden door één van onze medewerkers. Hiermee proberen wij de veiligheid van uw kinderen en onze medewerkers te waarborgen.

Eten en drinken

Rond 10.00 uur wordt er fruit gegeten en roosvicee gedronken en om 15.00 wordt er nog wat drinken aangeboden. tegen 12.00 brood en melk. Tussendoor krijgen de kinderen een biscuitje, soepstengel of rozijntjes aangeboden, en bij warm weer extra drinken. Bovenstaande is bij de prijs van de opvang inbegrepen. Indien uw kind om welke reden dan ook bepaalde voedingsmiddelen niet mag hebben, dan kunt u dit aan de pm-er kenbaar maken. Er wordt daar dan rekening mee gehouden. Voor de baby’s die op ons kinderdagverblijf verblijven geldt natuurlijk hun eigen regelmaat en voeding, welke u kenbaar kunt maken in een schriftje dat bij elk bezoek meegegeven wordt.

Voeding voor uw baby dient u zelf mee te geven, met de flesjes, doppen en toebehoren voorzien van de naam. Zelf klaargemaakte voeding (borstvoeding, fruit, warme hap) dient u gekoeld (in een koeltasje met koelelement) bij ons aan te leveren. Indien uw kind gebruik maakt van poedermelk, verzoeken wij u om dit in poedervorm aan te leveren.

Garderobe

Ieder kind heeft zijn of haar eigen kapstokje in de gang, voorzien van naam. Daar kan de jas en tas opgehangen worden en de leidsters bergen in de vakjes de eventuele flessen/spenen en werkjes op zodat die mee kunnen naar huis. Tijdens het halen en brengen van uw kind gelieve uw eigen tas thuis of in de auto te laten. Indien dit niet mogelijk is, dan graag uw (hand)tas op een hoge kast zetten, dit i.v.m. de veiligheid van alle kinderen.

Geneesmiddelen verstrekken

In ons kinderdagverblijf wordt regelmatig door ouders aan pm-ers de vraag gesteld of er geneesmiddelen toegediend kunnen worden aan hun kind.

Wij als organisatie hebben hierover een beleid op schrift gesteld om misverstanden te voorkomen. Daarom hanteren wij een overeenkomst gebruik geneesmiddelen, door u als ouder samen met de betrokken pm-er in te vullen en ondertekenen.

Indien afwezig

Wilt u afwezigheid van uw kind door ziekte, vakantie of andere redenen tijdig aan de pm-er doorgeven? Indien er door ouder(s)/verzorger(s) niet wordt afgebeld, zullen wij na 1,5 uur contact met de ouder(s)/verzorger(s) opnemen.

Informatie ter inzage

Voor de betrokken ouders liggen op ons kinderdagverblijf diverse informatie- mappen ter inzage, o.a. Oudercommissie, Hygiëne- en veiligheidsmanagement, GGD rapporten en Klachtencommissie alsmede de Algemene Voorwaarden. De meeste mappen zijn vrij toegankelijk maar indien u vragen heeft of iets niet kunt vinden, overleg dan even met een pm-er, zodat zij u wegwijs kunnen maken.

Intern klachtenformulier

Indien er problemen zijn kunt u deze altijd bespreken met de pm-er. Mocht u dit liever schriftelijk melden dan kunt u gebruik maken van ons intern klachtenformulier. Deze kunt u altijd vragen aan een van de pm-ers.

Klachtencommissie

Conform de Wet Kinderopvang, is ons kinderdagverblijf aangesloten bij de Geschillencommissie Kinderopvang. Indien u vragen heeft kunt u altijd terecht bij een van de leidsters. Ook kunt u kijken op www.degeschillencommissie.nl (onder commissies/kinderopvang).

Openingstijden

Kinderdagverblijf de Pinguïn is op werkdagen geopend van 08:00-18:00. Op 24 en 31 december zijn wij geopend tot 16.00 uur. Verder hanteren wij de gebruikelijke en landelijk erkende feestdagen.

Sluitingsdata worden middels de Pinguïn info tijdig aan u medegedeeld.

Opzegtermijn

Wij hanteren een opzegtermijn van 1 maand, de opzegging dient altijd schriftelijk voor of op de laatste werkdag van de maand bij ons binnen te zijn.

Bijv. uw kind wordt in december 4 jaar en gaat in januari naar school; de opzegging dient dan vóór 30 november bij ons binnen te zijn.

Oudercommissie

Momenteel hebben wij geen oudercommissie.  Mocht u zich hiervoor willen aan melden dan bent u van harte welkom. Natuurlijk houden wij ouders zo goed mogelijk op de hoogte van alles.

Overeenkomsten

De Pinguïn heeft een aantal overeenkomsten opgesteld die u, indien gewenst, kunt ondertekenen. Het gaat om een: buikslaapcontract, overeenkomst sierraden in bed, spenenkoord contract, overeenkomst levensmiddelen en overeenkomst homeopathische middelen. Indien u gebruik wilt maken van deze formulieren vraag er dan naar bij de pm-ers

Reserve kleding

Graag bij elk bezoek een tasje met reserve kleding (ook sokken) meegeven, een ongelukje of een omgevallen beker met drinken zijn geen uitzondering

RI&E

Elk jaar worden er risico inventarisaties voor veiligheid en gezondheid uitgevoerd. Deze risico-inventarisatie beschrijft de veiligheids- en gezondheidsrisico’s die de opvang van de kinderen in alle ruimtes in het kinderdagverblijf met zich meebrengt. Door een plan van aanpak te maken, en deze, indien nodig, uit te voeren, zorgen wij er voor dat alle risico’s zo klein mogelijk zijn.

Ruilen van dagdelen

Er kan in overleg incidenteel geruild worden, mits de groepsgrootte dit toelaat en alleen in dezelfde week. Extra dagdelen kunnen niet worden gegarandeerd. Dagen kunnen ook niet opgespaard worden om vervolgens op een later tijdstip extra te worden opgenomen. Extra dagdelen welke aangevraagd zijn, en dan toch niet doorgaan worden wél in rekening gebracht.

Stamgroepen

In ons kinderdagverblijf werken we met stamgroepen, dit om rust en regelmaat te scheppen voor de kinderen. Wij streven ernaar om zoveel mogelijk dezelfde vaste pedagogische medewerkers op de groepen te plaatsen. Momenteel hebben wij 1 groep van 0-4 jaar

Totaal aantal kinderen welke maximaal bij ons kinderdagverblijf worden opgevangen is 60.

Ons kinderdagverblijf werkt uitsluitend met gediplomeerde pedagogische medewerkers volgens CAO kinderopvang.

Speelgoed

Het is niet de bedoeling dat uw kind speelgoed mee neemt van huis, slaapknuffels mogen uiteraard wel meegenomen worden.

Speen

Indien uw kind een speen meeneemt voor het slapen, dan dient deze voorzien te zijn van naam en graag uitgekookt en in een hoesje aangeleverd te worden. Als uw kind nog meerdere keren per dag slaapt, dan wordt de speen tussendoor door de pm-ers uitgekookt.

Tanden poetsen

Aanbevolen wordt om kinderen twee keer per dag (ochtend en avond) de tanden te poetsen, maar indien u wenst dat uw kind tussen de middag ook de tanden poetst, dan kan dat. U geeft in het tasje van uw kind een tandenborstel en tandpasta mee, voorzien van naam en u geeft het door aan de leidster.

Verschoning

U hoeft geen luiers mee te geven, deze zijn aanwezig op ons kinderdagverblijf en zijn bij de prijs inbegrepen.

Wennen

Voordat uw kind geplaatst wordt bij ons kinderdagverblijf, wordt er een dag en tijdstip met u afgesproken waarop uw kind een paar uurtjes kan komen wennen. Wanneer de wenafspraak gemaakt is, en u ziet van de plaatsing af, dient u rekening te houden met 1 maand opzegtermijn (zie ook opzegtermijn).

Wijzigingen

Indien u een wijziging wilt in de dagdelen/dagdeel, verzoeken wij u om dit ook 1 maand van te voren schriftelijk aan ons door te geven.

Ziekte

Zieke kinderen kunnen ons kinderdagverblijf niet bezoeken, mocht uw kind gedurende het verblijf ziek worden dan wordt u op de hoogte gebracht en verzocht uw kind op te halen. Bij 39º koorts wordt u verzocht uw kind niet te brengen.

Eventueel mag u de gemiste dag (of dagdeel) in dezelfde week inhalen, mits de capaciteit dit toelaat, en in overleg met de pm-er.

Ontstoken ogen: Ontstoken ogen zijn in het algemeen behoorlijk besmettelijk. indien uw kind ontstoken ogen heeft adviseren wij u dit altijd door uw huisarts te laten controleren. Wanneer de ontsteking door een arts behandeld is, mag uw kind gewoon op ons kinderdagverblijf komen.

Waterpokken: heeft u kind waterpokken en u wilt hem/haar toch op het kinderdagverblijf brengen dan dient u een verklaring waterpokken te ondertekenen. Deze verklaring wordt verstrekt door de pedagogische medewerkster.